Verzekering

Verzekering

Zeus Faber heeft haar materialen in het clubhuis, zo ook een compressor voor het vullen van de persluchtcilinder (plc). Het vullen van de plc, dat overigens gratis is voor leden van de club, en het onderhoud worden door de daartoe aangewezen personen gedaan.

Voor onze compressor en overige materialen heeft Zeus Faber een verzekering tegen brand afgesloten.

De vereniging heeft geen aansprakelijkheidsverzekering. We laten niet voor niets een verklaring ondertekenen waarin staat dat de club door leden niet aansprakelijk kan worden gesteld. Een vereniging kan geen aansprakelijkheden dragen. De bedragen die hiermee gemoeid zouden zijn brengen worden alleen tegen hoge premies afgedekt, en dat zou de kosten van de vereniging behoorlijk doen stijgen.
Bovendien zijn we allen vrijwilligers in tegenstelling tot een professionele organisatie.
Het is dus verstandig om een eigen w.a. verzekering te hebben.

Bij het ondernemen van reizen is het gebruikelijk om een reisverzekering af te sluiten.

Veiligheid
Sportduiken valt onder de risico sporten. Duiken vergt de nodige inspanning en training. Het is daarom vereist dat u over een goede gezondheid beschikt. U dient zich regelmatig te laten keuren door een arts die op de hoogte is van de specifieke eisen voor het sport duiken. Voor duikers tot 50 jaar eenmaal per twee jaar. Duikers van 50 jaar en ouder eenmaal per jaar. Een bewijs van keuring (kopie) moet worden afgegeven aan het secretariaat van de vereniging.

Zonder de nodige theoretische en praktische kennis kan het gebruik van persluchtapparatuur voor ernstige verwondingen zorgen, die zelfs tot de dood kunnen leiden.
Het is daarom noodzakelijk zich te laten instrueren door een bevoegde instructeur. Zonder theoretische kennis en praktische oefeningen in het zwembad, is het niet toegestaan zich met persluchtapparatuur in het buitenwater te begeven als lid van Zeus Faber.

Het is dus noodzakelijk dat u de theorieles, zwembadtrainingen en buitenwateroefeningen volgt.Tevens wordt van u verwacht dat u zowel de behandelde stof als de te behandelen stof goed bestudeert. Aanwijzingen en oefeningen opgedragen door de instructeur, dienen te worden opgevolgd. Aan het eind van de cursus is er een examen die de instructeur afneemt. Hij bepaald vervolgens of de certificering wordt uitgereikt, dan wel dat er een vervolg gegeven wordt middels verder onderricht.

Duiken wordt beoefend volgens het “buddy systeem”. Dit is een veiligheidsmaatregel.
Duik dus nooit alleen.

Realiseer dat u mede verantwoordelijk bent voor de veiligheid van uw buddy en anderen in de groep. Ook tijdens trainingen.
Gebruik geen verdovende en/of bedwelmende middelen, voor of tijdens de duiksportactiviteiten In het zwembad wordt van u verwacht dat u de zwembadregels opvolgt.