Sportkeuring

sport(duik)keuring

Voor het beoefenen van de duiksport in verenigingsverband dient u een specifieke sport(duik)keuring te ondergaan. Deze keuring dient het lid zelf te verzorgen. Dit kan bij ieder Sport Medisch Adviescentrum (SMA) zie www.sportkeuring.nl

De keuring is verplicht en een afschrift moet aan het secretariaat worden verstrekt. Als bestuur willen we dat de leden aan hun wettelijke verplichting voldoen. Als dit niet in orde is, wordt er niet in clubverband gedoken. Gewoon in verband met wettelijke aansprakelijkheid. Zie ook het Zeeland weekend.