Duik medische keuring 2024

Ieder, zichzelf respecterend duiker, laat zich op gestelde tijd medisch keuren, ieder ouder dan 50 elk jaar, jonger dan 50, eens per twee jaar.

Datums voor 2024 zijn 18 en 25-03.

Mocht u geen mail ontvangen hebben met datum en tijd en u meent toch duik medisch gekeurd te moeten worden, neem dan contact op met T.Bootsman.

Deel dit bericht op...