Lidmaatschap

Inschrijfgeld € 5,00 (Elk toetredend lid is inschrijfgeld verschuldigd)
Lidmaatschap € 90,00 per jaar

Bij meerdere gezinsleden uit 1 gezin geldt een korting voor het tweede gezinslid groot € 20,00deze betaald dan dus 70.

Hierna ontvangt het nieuwe lid een exemplaar van de Statuten, VGA, en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Een ieder wordt geacht zich hieraan te houden.
Bovendien kan hij/zij een exemplaar van het Spuigat krijgen.

Het inschrijfgeld, jaarlijkse contributie en eventuele cursusgelden dienen vooraf te worden betaald. Onze penningmeester stuurt in januari van het nieuwe jaar een rekening ter voldoening van zaken. De rekening kan alleen worden voldaan per overschrijving op
RABO bank rekeningnummer: ………………….. ,                                    t.n.v. duikvereniging “ Zeus Faber

De vereniging heeft een eigen compressor.
De vereniging stelt geen pakken en lampen ter beschikking. Deze dienen zelf te worden aangeschaft.
Dit komt echter pas ter sprake bij de buitenwateroefeningen.
Als er uitrusting wordt gebruikt, moet dit worden gemeld aan een van de materiaalmeesters. Tijdens de grote vakanties moeten alle spullen worden ingeleverd bij de materiaalmeester voor onderhoud. De cursussen starten in overleg met de instructeur.

Voor de 2 ster opleiding gaat de vereniging ervan uit dat de cursist zelf een complete uitrusting heeft vergaard.

Gelijktijdig met het aanmelden bij een cursus, of als er in buitenwater wordt gedoken, vindt aanmelding als lid van de IADS plaats. Ons secretariaat verzorgt dit op verzoek van het lid. De kosten hiervan zijn begrepen in het cursusgeld.
Als er geen cursus wordt gevolgd, maar er gaat wel gedoken worden in het buitenwater, meldt het secretariaat degene aan bij de IADS, deze zullen dan een bedrag á €? in rekening brengen ivm de verzekering, ( Soms wordt overgestapt van een andere club en heeft men de certificering reeds. Dan volg je geen cursus, maar je moet dan wel lid worden van de IADS)
In het jaar daarop ontvangt men van de IADS rechtstreeks een accept giro voor het lidmaatschap, nu is dat € 34,95. Behalve het lidmaatschap is hieraan een WA verzekering verbonden.
De sticker die na betaling wordt ontvangen, moet op het hoogste certificaat plaatje worden geplakt.

Inschrijfformulieren zijn bij het secretariaat verkrijgbaar, en te downloaden op de site onder “downloads”.

BACK