Duik medische keuring 2021

Ieder, zichzelf respecterend duiker, laat zich op gestelde tijd medische keuren, ieder ouder dan 50 elk jaar, jonger dan 50, eens per twee jaar.

Datums voor 2021 volgen.

Mocht u geen mail ontvangen hebben met datum en tijd en u meent toch duik medisch gekeurd te moeten worden, neem dan contact op met T.Bootsman.

BACK