Ons Spuigat is het verenigingsblad. In de loop der tijden is het een compleet blad geworden. Het blad wordt gedrukt in kleur en voorzien van fotomateriaal, meestal van eigen kunnen.
In het blad zijn een aantal vaste rubrieken:

 • VdV.
  Dit is de afkorting van Van de Voorzitter. Hierin wordt behalve de aankondiging van het blad als voorwoord, tevens informatie gegeven over het wel en wee van de club
 • Duiken
  Regelmatig is er een duikverslag en/of een afbeelding van een logboek van een gemaakte duik met bijzonderheden.
 • Nieuws
  Overzicht of herinnering van keuringen van materiaal
  Ook de medische keuringen worden aangekondigd.
 • Verslagen
  Reisverslagen van duikreizen of andere gebeurtenissen, en jaarlijks het verslag van de jaarvergadering.
 • Ledenlijst
  De ledenlijst wordt regelmatig gepubliceerd inclusief telefoon nummers en e-mail adressen.
 • Kalender
  De oefenavonden worden aangegeven met bijzonderheden.
 • Nieuws.
  Van het internet worden relevante zaken gehaald die dan worden afgedrukt in ons blad om bij te blijven met de laatste ontwikkelingen.
BACK