Binnen de club hebben we tal van clubactiviteiten zoals:

Binnenwater

Deze avonden (op de vrijdagavond) begint meestal met even voorpraten in onze clubruimte, met of zonder een bakje koffie. Daarna gaan we het water in. In de loop van de tijd hebben we het bad verdeeld, overigens zonder zichtbare lijnen, in twee delen.
De instructeur met cursisten zijn te vinden in het linkerdeel. In het middendeel zijn we meestal aan het baantjes trekken, terwijl in het rechterdeel veelal een trainingsprogramma wordt uitgevoerd. Een van ons heeft een aantal oefeningen genoteerd op een lijst, en deze worden dan gevolgd. Zwemmen dus in optima forma.

De andere avond hebben we “jacketavond” het trainingsprogramma bestaat dan uit oefeningen van verschillende aard en soort.

We proberen regelmatig een gezamenlijke afsluiting te plegen met een spel. Hierbij doen soms ook cursisten mee. Het helpt de eenheid van de club te bevorderen.

Buitenwater

Het Zeeland weekend;
Het Zeeland weekend is een 2 x per jaar terugkerende gebeurtenis die van groot belang is voor de club. In de afgelopen jaren waren het gezellige weekenden waarin behalve veel gedoken, ook de onderlinge banden konden worden gesmeed en/of aangehaald.

Van Zeus Faber uit zijn er een paar notoire volhouders wat duiken betreft. Meestal gaan we naar het T’wiske, omdat daar een goede oefenplek is. Tevens is deze plek het dichtst bij huis. Andere veel bezochte plaatsen zijn. Vinkeveen, Luinjeberd, plas bij Joure, T’wiske, etc.

We proberen de duik zo vaak mogelijk een bijzonder tintje te geven. Zo hebben we een Oudjaar duik met oliebollen, Nieuwjaarsduik met een bittertje ( mag eigenlijk niet, maar na de duik, of weer op het thuishonk en ook een beetje tegen de kou, omdat het water dan ca 4 graden is) Paasduik, hemelvaartsduik, Koningsduik, Luilakduik, Pinksterduik, kerstduik.

Even een misverstand uit de weg ruimen;
Van duiken in koud water wordt je niet ziek, verkouden of dergelijke. Vanuit de zomer door duiken in de winter bouwt weerstand op.

Uit het water

Ik kan u voor de verslaggeving verwijzen in de diverse “Spuigaten

Er is 1 aspect dat genoemd dient te worden. De vereniging is lid van de IADS. Hieraan heeft zij zich verbonden als overkoepelende organisatie. Deze organisatie schrijft een geldige medische keuring voor. Bij een gezamenlijk weekend wil iedereen graag duiken. Echter we hebben echt ingevoerd, dat als iemand geen geldig bewijs heeft overlegd, hij/ zij niet mee duikt als lid van de vereniging. Hier is geen uitzondering op mogelijk.

Nu is het zo dat als iemand die zijn zaak niet voor elkaar heeft vanwege moverende redenen, hij een verklaring moet ondertekenen bij de duikleider, waarin hij te kennen geeft dat de mededuikers geen enkele aansprakelijkheid hebben in welke vorm dan ook, mocht hem/ haar iets overkomen. Het advies is om de medische verklaring gewoon te hebben.

Als afsluiting hebben we op Zondagmorgen een gezamenlijke brunch. Dan gaat ieder zijns weegs.

Eigenlijk zou hier een verslag moeten volgen van zo’n Zeeland weekend. Maar dat voert een beetje ver  in het kader van algemene informatie.Laten we het erop houden dat dan in groepen op verschillende plaatsen wordt gedoken, terwijl s’avonds wordt bijgepraat. Natuurlijk is er de BBQ op zaterdagmiddag. Overigens gaan een aantal mensen hierna weer duiken, en dat betekend dat drankgebruik zeer gematigd is. Op zich een prima gewoonte.

BACK