Jaarvergadering 2022

Is gehouden in ons clubhuis op 04-03-2022.

Bedankt voor uw aanwezigheid en inbreng, graag zien wij u weer op de clubavonden vanaf 20:45 uur.

Alle leden zijn welkom !!

Het bestuur.

Duik medische keuring 2022

Ieder, zichzelf respecterend duiker, laat zich op gestelde tijd medisch keuren, ieder ouder dan 50 elk jaar, jonger dan 50, eens per twee jaar.

De keuring van 2022 zijn geweest.

Datums voor 2023 volgen.

Mocht u geen mail ontvangen hebben met datum en tijd en u meent toch duik medisch gekeurd te moeten worden, neem dan contact op met T.Bootsman.

Zeeland weekenden 2022

Het eerste weekend zal zijn van 10-06-2022 tot 12-06-2022

Het tweede weekend zal zijn van 09-09-2022 tot 11-09-2022

Veelal zijn er duikers van de vereniging die enkele dagen eerder op de camping aankomen om zo wat drukte in het weekend te ontlopen en wat meer duiken te maken.

Opgave bij de club via Wilfred van Wijck of zelf via camping Den Osse.

Veiligheid binnen de vereniging.

Veiligheid staat bij duikvereniging Zeus Faber hoog in het vaandel, daarom wordt er geregeld iets georganiseerd, van EHBO tot uitgebreid met AED of de cursus 3*** rescue diver.

In 2021 zijn een viertal leden gebrevetteerd tot Dive master om zo de instructeur bij te staan tijdens de opleidingen.

Mocht er in 2022 nog meer georganiseerd worden dan zult u het hier lezen.

Opgave bij de voorzitter;

S.Lautenbach.

BACK